Home » Komoda » Komoda Luca

Komoda Luca

Komoda Luca

Komoda Luca – Všechno galerie a psaní že Spisovatel pošlete ji v této stránce príbuzný s Komoda Luca V letošním ročníku porota složená především z profesionálních architektů vybrala ze 444 přihlášených návrhů tři nejlepší díla, následně rozdala dalších 22 čestných uznání. Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti i architektů o vertikální způsob zástavby, o inovativní způsob zacházení se zdroji a materiály a obecně i o nový životní styl, který podobné stavby s sebou mohou přinést. Tradičně soutěž akcentuje ekologické, environmentální a trvale udržitelné aspekty a principy. Proto se mezi vítěze dostávají často projekty, které zohledňují právě životní prostředí, a jejich cílem je – kromě nabídky obydlí – zlepšení životních podmínek v daném prostředí. Vítězný projekt […]

43 Nejchladnejší Fotky z Komoda Luca55+ Svátecní šaty Sbírka z Komoda Luca26+ Nejlepší Obrázek z Komoda Luca21+ Nejlépe z Komoda Luca56+ Nejnovejší Obrázky z Komoda Luca50+ Nejlépe Galerie z Komoda Luca80 Svátecní šaty Obraz z Komoda Luca43 Nejvíce Sbírka z Komoda Luca

Související s Komoda Luca Galerie